மயிலிட்டி ஐக்கிய இராச்சியம்

மயிலிட்டி ஐக்கிய இராச்சியம்

மயிலிட்டி ஐக்கிய இராச்சியம்

"வந்தாரை வாழவைத்த மயிலிட்டி மண்..."

தொடர்பு

மயிலிட்டி ஐக்கிய இராச்சியம்:

நிர்வாகி:- MYLIDDY@LIVE.COM

சிவன்கோயில் திருவிழா, வல்வெட்டித்துறை:

திரு.ஐ.நடேசலிங்கம் (சின்னராசா):- 07988761922
திரு.நா.வடிவேஸ்வரன்:- 0789114026 (இலங்கை).

மயிலிட்டி மற்றும் சிவன்கோயில் புகைப்படங்கள்:

திரு.ரூபதாஸ் சோமசுந்தரம்:- 0779672371 (இலங்கை).

நன்றி.

© அடவுக் கலைஞர்: விக்னேஸ்வரன் பூபாலசிங்கம்
Copyright © 2011 ---.  All Rights Reserved.

Peacock feather Peacock feather