மயிலிட்டி . ழம், லகம்

மயிலிட்டி . ழம், லகம்

மயிலிட்டி . ழம், லகம்

"வந்தாரை வாழவைத்த மயிலிட்டி மண்..."

விண்ணப்பம்

இவ்விணையத்தளப் பக்கத்தை வடிவமைத்து வளர்ப்பதற்கு, இவ்விடயங்கள் தொடர்பான ஆக்கங்கள் மற்றும் ஒலி ஒளி எழுத்து வடிவ ஆவணங்கள் ஆகியவற்றை எம்முடன் பகிர்ந்துகொள்ளுமாறு ஆவலோடு கேட்டுக்கொள்கிறோம்.

பெறப்படும் அனைத்தும் உரிய பரிசீலனையின்பின் இத்தளத்தில் பதியப்படுவதோடு உரியமுறையில் அனைத்தும் பாதுகாக்கப்படும்.  அதேவேளை, இத்தளத்தின் நோக்கத்திற்குப் பாதகமானவை மற்றும் பிழையான யாவற்றையும் இத்தளத்தில் பதியாமல் விடுவதற்கோ அல்லது தளத்திலிருந்து நீக்குவதற்கோ எமக்கு முழு உரிமையுண்டு, என்பதையும் அறியத்தருகிறோம்.

நன்றி.

© அடவுக் கலைஞர்: விக்னேஸ்வரன் பூபாலசிங்கம்
Copyright © 2011 ---.  All Rights Reserved.

Peacock feather Peacock feather